Komerčné video

Reklamné video pre firmy, ktoré potrebujú prezentovať svoje produkty formou video prezentácií. Video prezentácie majú profesionálny charakter so širokými možnosťami využitia. Vhodným výberom techniky a jej použitím pri natáčaní je možné výsledný efekt obohatiť aj o prvky určené zákazníkom, na študijné účely, k penetrácii na domáci alebo zahraničný trh, či pre potreby výstav alebo publikovania v masmédiách. Ku každému projektu pristupujeme osobitne, čím je každý projekt „šitý“ na mieru. Podľa potrieb a náročnosti je k dispozícii všetka technika a technológie, ktorými RECstudio disponuje.

Pozrite si naše ukážky firemných a športových videí zhotovené na prezentáciu svojej fimry, produktu alebo rôzneho športového podujatia.

Páči sa Vám moja práca?

Pošlite mi správu!

3 + 4 =